P92 D-MOXA
Tecnam P92 Echo Light / D-MOXA

 

Einzelstunde: € 140,00

Verantwortlicher Fluglehrer Robby

Download: Betriebshandbuch P92 Classic

Kiebitz-B / D-MPHC

 

Einzelstunde: € 140,00

Verantwortlicher Fluglehrer Robby

Download: Betriebshandbuch Kiebitz